MORINAGA森永 M2247 甲壳类动物简易快速检测试剂盒

MORINAGA森永 M2247 甲壳类动物简易快速检测试剂盒
品牌:MORINAGA森永
代理商:上海金畔生物
上海金畔生物代理日本森永MORINAGA品牌产品,欢迎访问日本森永MORINAGA官网或者咨询我们获取相关森永(MORINAGA)过敏原快速检测试剂盒说明书或者报价等信息。

MORINAGA森永 M2247 甲壳类动物简易快速检测试剂盒
货号:M2247
英文名称:Rapid Test Easy for Crustacean
中文名称:甲壳类动物简易快速检测试剂盒
1kit(10本入)1kit(10本入)