AQUAMICRON ®AXI/FLS,三菱化学阳极液FLS

三菱化学阳极液FLS

货号:FLS

规格:大水分0.15mgH?O/ml

包装:500ml/瓶

AQUAMICRON ®AXI/FLS

用途:适用于酒精,酯类,苯,甲苯,无机气体等。

特性:易于使用

         · AQUAMICRON ®AXI或FLS是一种单溶液型试剂。应在无隔膜的单溶液电解池和无玻璃型电解池中使用。

         · 可以用于水分汽化法AQUAMICRON ®AXI或FLS用于水分汽化法时,用甲醇补充已经汽化的部分。)

            易于维护

         · 没有使用陶瓷隔膜,因而方便维护电解池于良好状态。