WAKO和光纯药色谱填料

WAKO和光纯药色谱填料

货号 名称 规格

237-01675 Wakosil (R) C-300 (40 – 64um) 500G

233-01677 Wakosil (R) C-300 (40 – 64um) 10KG

235-01671 Wakosil (R) C-300 (40 – 64um) 2KG

230-01665 Wakosil (R) C-200 (64 – 210um) 500G

236-01667 Wakosil (R) C-200 (64 – 210um) 10KG

238-01661 Wakosil (R) C-200 (64 – 210um) 2KG

232-01365 Wakosil (R) 40SIL 500g

230-01361 Wakosil (R) 40SIL 100g

235-01355 Wakosil (R) 40C18 500g

233-01351 Wakosil (R) 40C18 100g

234-01325 Wakosil (R) 25SIL 500g

232-01321 Wakosil (R) 25SIL 100g

237-01315 Wakosil (R) 25C18 500g

235-01311 Wakosil (R) 25C18 100g

234-00105 Wakogel (R) Q-12, 75-600micro m(28-200mesh) 500g

232-00145 Wakogel (R) Q-63 500g

235-00135 Wakogel (R) Q-50 500g

238-00125 Wakogel (R) Q-23 500g

231-00115 Wakogel (R) Q-22 500g

232-01485 Wakogel (R) C-500HG 500g

235-01475 Wakogel (R) C-400HG (20 – 40um, 70% up) 500g

231-01477 Wakogel (R) C-400HG (20 – 40um, 70% up)  10kg

233-01471 Wakogel (R) C-400HG (20 – 40um, 70% up) 2kg

238-01465 Wakogel (R) C-300HG (40 – 60um, 70% up) 500g

234-01467 Wakogel (R) C-300HG (40 – 60um, 70% up) 10kg

236-01461 Wakogel (R) C-300HG (40 – 60um, 70% up) 2kg

230-01447 Wakogel (R) C-300E (45 – 75um, 75% up) 10kg

234-00085 Wakogel (R) C-300 500g

230-00087 Wakogel (R) C-300 10kg

232-00081 Wakogel (R) C-300 2kg

233-01437 Wakogel (R) C-200E (75 – 150um, 75% up) 10kg

237-00075 Wakogel (R) C-200 500g

233-00077 Wakogel (R) C-200 10kg

235-00071 Wakogel (R) C-200 2kg

230-00065 Wakogel (R) C-100 500g

236-00067 Wakogel (R) C-100 10kg  238-00061 Wakogel (R) C-100 2kg

234-01565 Wakogel (R) 50C18   500G

232-01561 Wakogel (R) 50C18 100G

237-01555 Wakogel (R) 100C18 500G

235-01551 Wakogel (R) 100C18 100G

160-11061 Polyamide C-200 200g

163-11051 Polyamide C-100 200G

065-01411 FPG-3000M 100ml

069-01431 FPG-2000M 100ml

043-26175 DEAE-Cellulose 500G

041-26171 DEAE-Cellulose 100G

038-18071 Charcoal, Activated, Rod 100G

034-18073 Charcoal, Activated, Rod 1KG

035-18101 Charcoal, Activated, Powder, Neutral 100g

031-18103 Charcoal, Activated, Powder, Neutral 1kg

032-18091 Charcoal, Activated, Powder, Basic 100g

038-18093 Charcoal, Activated, Powder, Basic 1kg

035-18081 Charcoal, Activated, Powder, Acid washed 100g

031-18083 Charcoal, Activated, Powder, Acid washed 1kg

031-18061 Charcoal, Activated, Broken, 2 – 5mm 100G

037-18063 Charcoal, Activated, Broken, 2 – 5mm 1KG

034-18051 Charcoal, Activated, Broken, 0.2 – 1mm 100G

030-18053 Charcoal, Activated, Broken, 0.2 – 1mm 1KG

019-08295 Alumina, Activated 500g

010-01525 Alumina, Activated 500G

015-08297 Alumina, Activated 15kg

016-01527 Alumina, Activated

图片仅供参考,请以实物为准。
我司所销售的化学试剂、原料等所有产品(包括但不限于抗生素类、蛋白质类、试剂盒类产品等)仅限用于科学研究用途,不得作用于人体。