304-93526 Phos-tag (TM) Acrylamide AAL-107 5mM Aqueous Solution 0.3ml

304-93526 Phos-tag (TM) Acrylamide AAL-107 5mM Aqueous Solution 0.3ml

图片仅供参考,请以实物为准。
我司所销售的化学试剂、原料等所有产品(包括但不限于抗生素类、蛋白质类、试剂盒类产品等)仅限用于科学研究用途,不得作用于人体。