321-58331 Lipase AS Amano 9001-62-1

321-58331 Lipase AS Amano 9001-62-1

321-58331

Lipase AS Amano 10 g 替代品:129-06561 9001-62-1

图片仅供参考,请以实物为准。
我司所销售的化学试剂、原料等所有产品(包括但不限于抗生素类、蛋白质类、试剂盒类产品等)仅限用于科学研究用途,不得作用于人体。