Wako和光纯药金属标准溶液(金属离子标准液用于原子吸光)

Wako和光纯药金属标准溶液(金属离子标准液用于原子吸光)

原子吸光分析用于定量为了金属,由于高灵敏度、高选择性、操作简单的优点,是分析水、土壤、生物样品重金属的重要分析方法。Wako提供的原子吸光分析用各种金属标准液。

产品编号 产品英文名 产品中文名 浓度mg/L 包装
016-15471 Aluminium Standard Solution (Al 1000)
铝标准溶液(Al 1000)
铝Al 1000 100mL
016-18271 Aluminium Standard Solution (Al 100)
铝标准溶液(Al 100)
铝Al 100 100mL
010-15491 Antimony Standard Solution (Sb 1,000mg/l)
锑标准溶液(Sb 1,000)
锑Sb 1000 100mL
013-18281 Antimony Standard Solution (Sb 100)
锑标准溶液(Sb 100)
锑Sb 100 100mL
027-15321 Barium Standard Solution (Ba 1000)
钡标准溶液(Ba 1000)
钡Ba 1000 100mL
020-07481 Beryllium Standard Solution
铍标准溶液(Be 1000)
铍Be 1000 100mL
021-12661 Bismuth Standard Solution
铋标准溶液(Bi 1,000)
铋Bi 1000 100mL
023-14201 Bismuth Standard Solution (Bi 100)
铋标准溶液(Bi 100)
铋Bi 100 100mL
029-06091 Boron Standard Solution 硼B 1000 100mL
036-16171 Cadmium Standard Solution (Cd 1000)
镉标准溶液(Cd 1000)
镉Cd 1000 100mL
030-16211 Cadmium Standard Solution (Cd 100)
镉标准溶液(Cd 100)
镉Cd 100 100mL
039-16161 Calcium Standard Solution (Ca : 1,000mg/l)
钙标准溶液 (Ca 1,000)
钙Ca 1000 100mL
036-17891 Calcium Standard Solution (Ca 100)
钙标准溶液(Ca 100)
钙Ca 100 100mL
039-11661 Cerium Standard Solution (1,000ppm)
铈标准溶液(Ce 1000)
铈Ce 1000 100mL
033-09971 Cesium Standard Solution 铯Cs 1000 100mL
030-16191 Chromium Standard Solution (Cr 1000)
铬标准溶液(Cr 1000)
铬Cr 1000 100mL
037-16221 Chromium Standard Solution (Cr 100)
铬离子标准液(Cr 100)
铬Cr 100 100mL
033-16181 Cobalt Standard Solution(Co 1000)
钴标准溶液(Co 1000)
钴Co 1000 100mL
039-17901 Cobalt Standard Solution (Co 100)
钴标准溶液(Co 100)
钴Co 100 100mL
033-16201 Copper Standard Solution (Cu 1000)
铜标准溶液(Cu 1000)
铜Cu 1000 100mL
034-16231 Copper Standard Solution (Cu 100)
铜标准液(Cu 100)
铜Cu 100 100mL
045-20111 Dysprosium Standard Solution (1,000ppm)
镝标准溶液(Dy 1000)
镝Dy 1000 100mL
054-04361 Erbium Standard Solution (1,000ppm)
铒标准溶液(Er 1000)
铒Er 1000 100mL
051-04251 Europium Standard Solution (1,000ppm)
铕标准溶液(Eu 1000)
铕Eu 1000 100mL
070-02481 Gadolinium Standard Solution (1,000ppm)
钆标准溶液(Gd 1000)
钆Gd 1000 100mL
078-02421 Gallium Standard Solution 镓Ga 1000 100mL
077-02131 Germanium Standard Solution
锗标准溶液(Ge 1000)
锗Ge 1000 100mL
077-01771 Gold Standard Solution (1,000ppm)
金标准溶液(Au 1000)
金Au 1000 100mL
081-04651 Holmium Standard Solution (1,000ppm)
钬标准溶液(Ho 1000)
钬Ho 1000 100mL
093-02451 Indium Standard Solution 铟In 1000 100mL
094-03841 Iron Standard Solution (Fe 1000)
铁标准溶液(Fe 1000)
铁Fe 100 100mL
091-03851 Iron Standard Solution (Fe 100)
铁标准溶液 (Fe 100)
铁Fe 1000 100mL
127-02841 Lanthanum Standard Solution
镧标准溶液(La 1000)
镧La 1000 100mL
124-04291 Lead Standard Solution (Pb 1000)
铅标准溶液(Pb 1000)
铅Pb 1000 100mL
127-04301 Lead Standard Solution (Pb 100)
铅标准溶液(Pb 100)
铅Pb 100 100mL
129-05221 Lithium Standard Solution (Li 1000)
锂标准溶液(Li 1000)
锂Li 1000 100mL
122-02911 Lutetium Standard Solution
镥标准溶液(Lu 1000)
镥Lu 1000 100mL
136-12121 Magnesium Standard Solution (Mg 1000)
镁标准溶液(Mg 1000)
镁Mg 1000 100mL
136-13601 Magnesium Standard Solution (Mg 100)
镁标准溶液(Mg 100)
镁Mg 100 100mL
133-12131 Manganese Standard Solution (Mn : 1,000mg/l)
锰标准溶液(Mn 1,000)
锰Mn 1000 100mL
139-12111 Manganese Standard Solution (Mn 100)
锰标准溶液(Mn 100)
锰Mn 100 100mL
130-14961 Molybdenum Standard Solution (Mo 1000)
钼标准溶液(Mo 1000)
钼Mo 1000 100mL
149-04841 Neodymium Standard Solution (1,000ppm)
钕标准溶液(Nd 1000)
钕Nd 1000 100mL
147-06461 Nickel Standard Solution (Ni 1000)
镍标准溶液(Ni 1000)
镍Ni 1000 100mL
144-06471 Nickel Standard Solution (Ni 100)
镍标准溶液(Ni 100)
镍Ni 100 100mL
146-04971 Niobium Standard Solution 铌Nb 1000 100mL
166-08111 Palladium Standard Solution (Pd 1000)
钯标准溶液(Pd 1000)
钯Pd 1000 100mL
163-08121 Platinum Standard Solution (1,000ppm)
铂标准溶液(Pt 1000)
铂Pt 1000 100mL
165-17471 Potassium Standard Solution (K 1000)
钾标准溶液(K 1000)
钾K 1000 100mL
162-19941 Potassium Standard Solution (K 100)
钾标准溶液(K 100)
钾K 100 100mL
161-12831 Preseodymium Standard Solution (Pr 1000)
镨标准溶液(Pr 1000)
镨Pr 1000 100mL
183-00661 Rhodium Standard Solution (1,000ppm)
铑标准溶液(Rh 1000)
铑Rh 1000 100mL
188-01951 Rubidium Standard Solution (Rb 1000)
铷标准溶液(Rb 1000)
铷Rb 1000 100mL
195-08721 Samarium Standard Solution
钐标准溶液(Sm 1000)
钐Sm 1000 100mL
196-08751 Scandium Standard Solution
钪标准溶液(Sc 1000)
钪Sc 1000 100mL
192-13861 Selenium Standard Solution (Se 1000)
硒标准溶液(Se 1000)
硒Se 1000 100mL
192-06031 Silicon Standard Solution
硅标准溶液(Si 1000)
硅Si 1000 100mL
199-06041 Silver Standard Solution (1,000ppm)
银标准溶液(Ag 1000)
银Ag 1000 100mL
199-10831 Sodium Standard Solution (Na 1000)
钠标准溶液(Na 1000)
钠Na 1000 100mL
191-12111 Sodium Standard Solution (Na 100)
钠标准溶液 (Na 100)
钠Na 100 100mL
199-13871 Strontium Standard Solution (Sr 1000)
锶标准溶液(Sr 1000)
锶Sr 1000 100mL
206-08141 Tantalum Standard Solution
钽标准溶液(Ta 1000)
钽Ta 1000 100mL
202-06161 Tellurium Standard Solution 碲Te 1000 100mL
209-08871 Terbium Standard Solution
铽标准溶液(Tb 1000)
铽Tb 1000 100mL
207-09151 Thulium Standard Solution
铥标准溶液(Tm 1000)
铥Tm 1000 100mL
202-16311 Tin Standard Solution (Sn 1000)
锡标准溶液(Sn 1000)
锡Sn 1000 100mL
209-06171 Titanium Standard Solution
钛标准溶液(Ti 1000)
钛Ti 1000 100mL
203-08151 Tungsten Standard Solution
钨标准溶液(W 1000)
钨W 1000 100mL
225-00531 Vanadium Standard Solution 钒V 1000 100mL
257-00131 Ytterbium Standard Solution (1,000ppm)
镱标准溶液(Yb 1000)
镱Yb 1000 100mL
250-00121 Yttrium Standard Solution
钇标准溶液(Y 1000)
钇Y 1000 100mL
264-01421 Zinc Standard Solution (Zn : 1,000mg/l)
锌标准溶液 (Zn 1,000)
锌Zn 1000 100mL
261-01431 Zinc Standard Solution (Zn 100)
锌标准溶液 (Zn 100)
锌Zn 100 100mL
263-00891 Zirconium Standard Solution
锆标准溶液(Zr 1000)
锆Zr 1000 100mL

图片仅供参考,请以实物为准。
我司所销售的化学试剂、原料等所有产品(包括但不限于抗生素类、蛋白质类、试剂盒类产品等)仅限用于科学研究用途,不得作用于人体。