WAKO 39847-39-7 双(1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟-1-丁烷磺酰)亚胺

WAKO 39847-39-7 双(1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟-1-丁烷磺酰)亚胺

Bis(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-1-butanesulfonyl)imide
双(1,1,2,2,3,3,4,4,4-九氟-1-丁烷磺酰)亚胺
品牌:Wako
品牌中文简称:和光纯药
CAS No.:39847-39-7
储存条件:室温

分子式:C8HF18NO4S2
分子量:581.2

含量:98.0+%

图片仅供参考,请以实物为准。
我司所销售的化学试剂、原料等所有产品(包括但不限于抗生素类、蛋白质类、试剂盒类产品等)仅限用于科学研究用途,不得作用于人体。